vasabi v prahu

vasabi v prahu

(Wasbaia japonica)