cvetovi smilja

cvetovi smilja

(Helichrysum stoechas)