Druga izdaja edinstvene nagrade in letne konference, ki jo gostita Lush in raziskovalna organizacija Ethical Consumer. Lushevo nagrado Spring Prize lahko prejmejo projekti, ki si prizadevajo za okoljsko in družbeno regeneracijo.


Po vsem svetu se ljudje soočajo s človeškimi problemi in zanje ponujajo človeške rešitve. Ustvarjajo obnovljive vire, zdravijo ekosisteme, gojijo solidarnost in krepijo medčloveške vezi. Skupaj nas ti posamezniki, skupnosti in organizacije ženejo onkraj trajnostnosti – k regeneraciji, k vračanju Zemlji več, kot od nje vzamemo.

Njihove zgodbe se v osrednjih medijih redko pojavljajo, zadržujejo se na obrobju družbe, in prav prepoznavanje in nagrajevanje njihovega trdega dela je glavni namen spomladanske nagrade. Sklad, vreden 200.000 funtov, si bodo razdelilo 11 nagrajencev v štirih različnih kategorijah.

 

Kdo lahko prejme nagrado?


Idejni projekti

Ta kategorija je namenjena novim idejam, idejam, ki so stare največ eno leto. Nagrado, ki jim lahko pomaga pri gradnji trdnih temeljev za projekte, lahko prejme največ pet zmagovalcev (vsak bo prejel 10.000 funtov).

 

Mladi projekti

V tej kategoriji lahko sodelujejo skupine in organizacije, ki so stare od enega do pet let in ki so se že dokazale ter se želijo razširiti oziroma razviti. Izbrani bodo največ trije nagrajenci (vsak bo prejel 25.000 funtov).

 

Uveljavljeni projekti

Kategorija je namenjena pionirjem, ki navdihujejo druge že več kot pet let in ki bi radi razširili svoj doseg, bodisi z ozaveščanjem, mentoriranjem bodisi z obiski drugih skupin. Vsak od največ dveh nagrajencev bo prejel 25.000 funtov.

 

Nagrada za vpliv

25.000 funtov bo za financiranje obstoječih ali prihodnjih dejavnosti prejela ena organizacija, ki se ukvarja s kampanjami ali lobiranjem za politične ali regulativne spremembe oziroma s spreminjanjem javnega mnenja v zvezi z regeneracijo.

 

Kje lahko torej izvem še kaj več?

Tu lahko spremljate nominacije, si preberete o sestavi žirije in dobite vse najnovejše informacije.

 

Če imate za organizatorje kakršnokoli idejo, vprašanje ali povratno informacijo, jo pošljite prek http://springprize.org/about/contact-spring-prize/.