Kaj je Charity Pot?

Charity Pot je krema, ki nudi veliko več kot nego kože po telesu.


Ves prihodek od prodaje te kreme gre v dobrodelni sklad, ki financira neprofitna združenja, ki se ukvarjajo z zaščito človekovih pravic in pravic živali ter varstvom okolja.


Donacije Charity Pot

Če želite predlagati projekt določenega združenja ali zaprositi za dobrodelni prispevek kot združenje, preberite ta kratka navodila.


Koga smo do zdaj financirali?

Društvo za dobrobit živali AniMa

Društvo skrbi za dobrobit zapuščenih živali in za izboljšanje zakona o njihovi zaščiti.

https://animals-matter.com


Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS-BirdLife Slovenia)

Društvo je največja nevladna organizacija za varstvo narave v Sloveniji. Skrbi za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij. S tem prispeva k ohranjanju narave in dobrobiti celotne družbe.

https://www.ptice.si


Društvo za zaščito konj in ostalih živali (DZK)
Društvo za zaščito konj in ostalih živali primarno deluje na osveščanju ljudi, boljšemu razumevanju narave in živali, predvsem konj, navezovanju dobrih medsebojnih odnosov z inšpekcijskimi službami in enotami VURS-a.
http://dzk.si/


Balkan River Defence (gibanje, ki ga vodi NVO Zavod Leeway Collective)

NVO, Leeway Collective, zavod za promocijo in varovanje vodnih ekosistemov Balkan River Defence – gibanje za zaščito zadnjih prosto tekočih rek Evrope, ki se nahajajo na Balkanu.

www.balkanriverdefence.org / www.leeway-collective.com


ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje

Namen društva je varovanje človekovih pravic in dostojanstva oseb s težavami v duševnem zdravju, doseči višjo stopnjo njihove vključitve v družbo in povečati njihovo zaposljivost.

https://www.sent.si/