Smernice za program financiranja Charity PotZ veseljem pomagamo tistim, ki pomagajo drugim in posvetili smo se podpori majhnim, civilnim skupinam in drugim neprofitnim organizacijam, ki delujejo na naslednjih področjih:


• Človekove pravice (vključno z enakostjo, mirom in socialno pravičnostjo)

• Zaščita živali

• Varstvo okolja


Vse prijave bodo ne glede na geografsko lokacijo in način registracije organizacij obravnavane, ne bomo pa podprli organizacij:


• ki se ne trudijo biti okoljsko odgovorne.

• silijo ali spodbujajo druge, da spremenijo svoja verska prepričanja;
• ki sodelujejo pri kakršnikoli okrutnosti do živali ali njihovi podrejenosti, kar vključuje kmetovanje, preizkušanje produktov in raziskave;
• ki zanikajo človekove pravice drugih;
• ki spodbujajo ali podpirajo nasilje, agresijo ali zatiranje drugih (podpiramo samo skupine, ki delujejo neposredno, vendar nenasilno);

Dobro smo razmislili, katere cilje želimo podpreti in kako najbolje unovčiti naše financiranje. Namen sledečih informacij je, da vam pomagajo ugotoviti, ali je vaš projekt tisto, kar iščemo. Preden oddate prijavo, natančno preberite ta dokument. Če imate kakršnakoli vprašanja, nam pošljite e-pošto na charitypot@lush.hr.

Žal nam je, da ne moremo pošiljati povratnih informacij o prijavah, ki jih zavračamo. Letno prejmemo veliko število prijav; vseh ne moremo financirati niti navesti razlogov za posamezno zavrnitev. Če zavrnemo prijavo, razmislite o ponovnem poskusu. Zavrnitev lahko preprosto pomeni, da v tem mesecu ne moremo podpreti tega projekta, in ne, da ne podpiramo tega, kar počnete.


Kakšne organizacije financirate?

Večina subvencij se dodeli majhnim civilnim skupinam, ki lahko običajno dosežejo največ z omejenimi sredstvi, vendar pogosto ne pridobijo financiranja. Skoraj vse skupine, ki jih financiramo, imajo letni dohodek 100.000 eur, večina še manj in večinoma jih vodijo prostovoljci. Če ima vaša organizacija to srečo, da ima veliko podpore in bogate sponzorje ali če vam je uspelo dobiti državno subvencijo, verjetno niste eden od tistih, ki jih iščemo.


Menimo, da lahko dosežemo največ, če financiramo cilje, ki jih drugi običajno prezrejo, zato dajemo prednost manj razvpitim ciljem, ki jih je težje financirati. Večina popularnih ciljev je povezanih z dobrodelnimi zdravstvenimi storitvami (medicinske raziskave, hospici itd.), socialno pomočjo, verskimi skupinami, otroki/mladino in vojsko, zato ti niso naša prioriteta. Iščemo organizacije, ki se ukvarjajo s problemi, ki jih drugi ignorirajo, premikajo meje in postavljajo pod vprašaj splošno sprejeta stališča.


Podpiramo skupine, ki delujejo neposredno, vendar nenasilno, ker menimo, da je to pomemben element pri spodbujanju družbenih sprememb. Nenasilna neposredna dejanja vključujejo proteste in demonstracije, pasivni odpor in druge nenasilne intervencije. Upoštevali bomo le stališča nenasilnih skupin, ki delujejo neposredno, to je tistih, ki ne nameravajo fizično škodovati drugim ali jim groziti. Ne financiramo postopkov, ki bi lahko pomenili kršitev zakona in ne bomo plačali ničesar, kar bi lahko kršilo zakon. Morda pa bomo želeli podpreti tiste, ki so na miren način civilno neposlušni, in jim pomagati, na primer plačati stroške komunikacije, saj močno podpiramo pravico do svobode govora.


Ne financiramo verskih organizacij, šol, odborov, študentskih ekspedicij ali akademskih študij niti ne doniramo sponzoriranim projektom ali drugim pobudam za zbiranje sredstev ali pridobivanje sponzorstva.


Prav tako ne financiramo posameznikov. Prijaviti se boste morali kot skupina in denar bo izplačan na skupni bančni račun. Iz očitnih razlogov sredstev ne moremo nakazati na osebni bančni račun.


Kakšne projekte financiramo?

Kot aktivistično podjetje še zlasti iščemo projekte, ki poskušajo ustvariti dolgotrajne spremembe. Cenimo in razumemo projekte, ki pomagajo ali skrbijo za potrebe (ljudi, živali ali planeta), vendar menimo, da je ključnega pomena tudi financiranje projektov, katerih cilj je ustaviti zlorabo ob ukvarjanju s prvotnim problemom. Raje bi na primer financirali projekt, katerega cilj je zaustaviti rušenje dreves (boj proti industriji palmovega olja), kot projekt, ki se ukvarja s sajenjem dreves na območju, kjer so bila ta uničena.


Zato dajemo prednost financiranju projektov, namenjenih spreminjanju stališč in ravnanja, z ozaveščanjem o problemih, aktivizmom, izobraževanjem in protestnimi akcijami, zlasti zato, ker se tovrstna delovanja ne financirajo iz drugih virov. Iščemo pobude, katerih obseg ne vključuje samo tistih znotraj projekta, temveč imajo potencial, da pomagajo številnim, ne le nekaterim. Financiramo tudi projekte, ki po potrebi zagotavljajo pomoč in podporo, kot so zatočišča, pomoč beguncem in svetovalne skupine.


Podpiranje pozitivnih alternativ je prav tako pomembno kot preprečevanje nevarnih praks. Zato iščemo in promoviramo projekte, ki iščejo praktične, pravične in trajnostne rešitve svetovnih problemov.


Dobili smo veliko zahtev za financiranje pravnih bitk, vendar izkušnje kažejo, da to ni dober način za porabo sredstev. Pravni postopek bomo obravnavali le, če imate o tem pozitivno mnenje odvetnika in lahko dokažete pomembnost vašega primera za celotno državo.


Ključna načela

Organizacije in projekte financiramo, če so v skladu z našimi vrednotami. Nekatera naša ključna načela so naslednja:Živali

Na vseh naših dogodkih in srečanjih strežemo vegetarijansko oziroma vegansko hrano. Stroškov hrane ne bomo financirali, če ne ustreza tem načelom. Prav tako ne bomo podpirali kmetijskih projektov, ki vključujejo živali. Ne strinjamo se z lovom na živali za ohranjanje ekosistema ali zadrževanje divjih živali v ujetništvu, ki vključuje tudi programe razmnoževanja. Izjeme so zavetišča za divje živali, ki so poškodovane. Podpiramo tudi zatočišča za živali, ki živali ne uspavajo. Ne financiramo programov za izseljevanje živali, pri čemer se živali premestijo v drugo državo.


Uporaba papirja

Za tiskane materiale uporabljamo samo recikliran papir in ne bomo financirali tiskanja letakov, če ne spoštujete enakih načel. Razumemo, da recikliran papir v nekaterih državah ni lahko dostopen, zato se bomo o tem odločali glede na posamezen primer.


Potovanje z letalom

Pri Lushu se trudimo čim manj potovati z letalom. Naše osebje na poslovna potovanja znotraj Republike Hrvaške ne leti z letalom, od 31. junija 2015 pa smo se obvezali plačati davek na mednarodne lete, s katerim finančno podpiramo trajnostne programe prevoza ter projekte in ukrepe za boj proti podnebnim spremembam. Zato ne bomo financirali potovanja z letalom, razen če je to nujno potrebno. Pozorni bomo na stroške za alternativna prevozna sredstva.


Strategije za boj proti podnebnim spremembam

Ne podpiramo tržnih rešitev za podnebne spremembe, kot so mednarodno trgovanje s kvotami za emisije ogljikovega dioksida, mehanizem čistega razvoja ali zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida v gozdovih (REDD).


Projekti zunaj Republike Slovenije

Z veseljem financiramo projekte zunaj Republike Slovenije, vendar jih morajo voditi domačini. Prijave organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo zunaj nje, morajo jasno pokazati, da sledijo navodilom lokalnega prebivalstva. Ker je tuje projekte težje preverjati, bomo potrebovali vsaj eno referenco mednarodne nevladne organizacije, s katero vaša skupina sodeluje in njihov e-naslov.


Najpomembnejši nasveti za uspešno prijavo

• Prednost namenjamo financiranju neposrednega delovanja namesto plačevanju dnevnih stroškov.

• Prednost dajemo financiranju stroškov projekta, ne dnevnim stroškom in plačam članov organizacije.
• Prednost dajemo usmerjenim, jasno opredeljenim projektom.
• Bistven je jasen in podroben proračun.
• Prednost dajemo projektom, ki financiranje težko pridobijo drugje.
• Prednost dajemo okoljskim skupinam.
• Prednost dajemo prostovoljnim skupinam pred tistimi, ki prejemajo plačilo.
• Koristno je vedeti, kaj lahko storite z manj denarja, če vam ne moremo dati celotnega zneska.
• Natančno opišite dejavnosti, ki jih zajema vaš projekt – kaj boste storili?


Pogosti razlogi za zavrnitev prijave

• Prijava je nejasna in težko je razumeti, kaj počnete in kaj želite doseči.

• Proračun ni ustrezen ali prepričljiv. Navedite točne stroške in jih ne povečujte lažno.
• Vloga zahteva financiranje plač, ne stroškov projekta.
• Vaša organizacija je verska.
• Vaš projekt se ne ukvarja z vzroki krivic, zlorabe živali ali degradacijo okolja.
• Vaš projekt bi finančno podporo lahko dobil drugje oziroma je za to preprosto dobiti denarna sredstva.
• Niste navedli skupnega bančnega računa (ne moremo izplačevati na osebne bančne račune).


Najpogostejša vprašanja

Kako se prijaviti za subvencijo programa Charity Pot?

Za prijavo boste morali izpolniti nov obrazec za prijavo (ne pošiljajte starih obrazcev, ker bodo zavrnjeni). Za nov obrazec za prijavo lahko zaprosite po elektronski pošti na naslovu charitypot@lush.hr, zadeva naj bo Prošnja za pridobitev obrazca za prijavo. V e-poštnem sporočilu na kratko opišite svojo organizacijo in projekt, za katerega želite prejeti subvencijo (samo nekaj odstavkov besedila). Izpolnjeno prijavo pošljite izključno po e-pošti, in sicer kot prilogo v dokumentu Word (ne PDF ali ODT). Ne nastavite dokumenta v funkcijo samo za branje, saj bi morali v tem primeru kopirati dele iz obrazca. Prijave ne pošiljajte z navadno pošto.


V prijavo vnesite vse internetne povezave, o katerih menite, da so pomembne. Če na primer iščete denarna sredstva za film, pošljite internetno povezavo nanj, da ga bo odbor lahko videl. Pošljete lahko tudi eno ali dve fotografiji, če menite, da bi bilo koristno, da bi odbor videl, kaj počnete.


Ali obstaja skrajni rok za prijavo?

Ne, prijavite se lahko kadarkoli. Upoštevajte, da se prijave običajno pregledajo enkrat na mesec, kar pomeni, da prijave iz prejšnjega meseca ocenjujemo na začetku naslednjega. Če nujno potrebujete denar, poskusite prijavo oddati pred koncem meseca in v e-pošti jasno navedite, da ga nujno potrebujete. Priporočamo, da se prijavite vsaj tri mesece prej, preden se začne projekt.


Kdaj bomo vedeli, ali je bila naša prijava odobrena?

Poskušali se bomo odzvati v štirih do šestih tednih z odgovorom, ali je prijava po pregledu odbora prišla v ožji izbor. Po tem preverjamo reference in lahko traja še nekaj tednov, odvisno od tega, kako hitro dobimo odgovore (reference skrbno izbirajte, saj lahko ta del postopka traja najdlje). Odbor bo morda imel še dodatna vprašanja o vaši prijavi. Če je vaša prijava nujna, to navedite v spremnem e-pismu. Upoštevajte, da prijave, ki jih prejmemo novembra in decembra, vzamejo nekaj več časa, saj imamo v tem času največ dela.


Za kakšno vrednost subvencije se lahko prijavimo?

Dajemo subvencije v vrednosti 100 eur do največ 4000 eur za projekt. Le redko se odločimo za 4000 eur, saj to pomeni, da lahko financiramo le nekaj projektov. Povprečne subvencije, ki jih dajemo, znašajo okoli 1500 eur.


Naša organizacija ni bila registrirana kot dobrodelna organizacija. Je to pomembno?

Ne. Financiramo vse vrste organizacij, ni nujno, da gre za registrirano dobrodelno organizacijo. Osredotočeni pa smo na podporo manjših skupin prostovoljcev, zlasti aktivistov.


Financirate projekte zunaj Slovenije?

Da, financiramo projekte po vsem svetu. Če se vaš projekt udejanja v državi, kjer se izvaja Lushev program Charity Pot, vas lahko napotimo na tam pristojne. Programi se namreč izvajajo v 35 različnih državah, in sicer v večini Evrope, ZDA, Kanadi, Japonski, Avstraliji, Novi Zelandiji, Rusiji, Južnoafriški republiki in Hongkongu. Podrobnosti o njihovih stikih najdete na spletni strani www.lush.com. Če se vaš projekt izvaja zunaj Republike Slovenije, morate imeti vsaj eno referenco mednarodne nevladne organizacije s katero delate in njihov uradni elektronski naslov.


Ali lahko zaprosimo za financiranje splošnih dnevnih stroškov?

Da, lahko se prijavite za financiranje splošnih in dnevnih stroškov, če podrobno navedete, za kakšne stroške gre. Čeprav raje financiramo stroške določenega projekta, se zavedamo, da organizacija ne more delovati, če ne more plačati splošnih stroškov, zato upoštevamo tudi vloge za kritje celotnih stroškov.


Ali lahko zaprosimo za financiranje plač?

Predvsem financiramo dejavnosti prostovoljnih skupin (ki težko dobijo denarno podporo) in zelo redko financiramo plače. Ne moremo plačati vsem, ki se ukvarjajo z aktivizmom, in ne bi bilo pošteno, da nekatere plačamo, drugih pa ne. Verjamemo, da je naša omejena finančna sredstva najbolje vložiti v podporo prostovoljnim skupinam, ki imajo težave z razpoložljivimi sredstvi.


Ali financirate filme?

Večinoma ne financiramo celovečernih filmov, razen v izjemnih primerih. Ko financiramo filme, to počnemo v obliki donacij, in ne kot naložbe v film ter pričakujemo, da bo film neprofiten projekt. Videti moramo dokaze o načrtih za film, ki dokazujejo, da bo ta koristen in da ga bo videlo široko občinstvo.


Ali sponzorirate dogodke?

Nasprotujemo plačanemu oglaševanju, zato ne sponzoriramo dogodkov. Vendar smo pripravljeni razmisliti o možnosti darovanja sredstev za kritje stroškov tistih dogodkov, katerih cilji se uvrščajo na eno od treh področij, na katera se osredotočamo. Ne pozabite, da javni dogodki navadno pritegnejo na stotine udeležencev in imajo veliko več možnosti financiranja kot večina tistih, ki iščejo pomoč, nam pa je prioriteta pomagati tistim projektom, ki našo pomoč najbolj potrebujejo.


Ali financirate posameznike?

Ne, običajno financiramo samo organizacije in projekte, čeprav upoštevamo vloge za financiranje plač, kot je navedeno zgoraj. Ne nakazujemo subvencij na bančne račune posameznikov, imeti morate skupni bančni račun.


Ali financirate začetnike in nove organizacije?

Da. Vemo, da se številne nove organizacije in začetniki mučijo s pridobivanjem sredstev, ki jih potrebujejo, da ostanejo na nogah in ljudem želimo dati priložnost, da naredijo nekaj sprememb. Prosimo vas, da navedete reference in zagotovite izkušnje glavnih oseb, vključenih v organizacijo, da lahko ocenimo vlogo.


Če stroški našega projekta presegajo 4000 eur, ali lahko zaprosimo za financiranje dela stroškov?

Da, lahko se prijavite za financiranje projektov, ki stanejo več kot 4000 eur, vendar raje financiramo manjše projekte. Prav tako nam morate poslati dokaze o tem, kako nameravate zbrati denar za preostanek stroškov projekta. Če je skupni proračun bistveno višji od 4000 eur, vas bomo morda prosili, da se ponovno prijavite, ko boste zbrali del denarja.


Ali se lahko prijavimo za več projektov?

Da, lahko vključite vse projekte v isto prijavo, vendar mora biti k vsakemu od njih priložen podroben proračun, skupni stroški pa morajo biti nižji od 4000 eur. Odbor pa se lahko odloči, da bo financiral le enega ali samo nekatere od vseh projektov.


Ali je pomembno, da ima naša organizacija bančni račun?

Raje financiramo organizacije, ki so k svojemu projektu zavezane tudi tako, da odprejo bančni račun. Če to ni mogoče ali za to nimate dovolj časa, lahko razmislimo o možnosti izplačila donacije na račun druge organizacije, s katero sodelujete. Iz očitnih razlogov pa ne plačujemo denarja na osebne račune.

Prepričajte se, da so vse informacije, ki jih navedete, pravilne. V številnih prijavah so bančni podatki napačni, kar povzroča velike administrativne težave osebju programa Charity Pot. Vse prijave z nepravilnim bančnim računom bomo zavrnili, zato je vaša odgovornost, da natančno navedete te ključne informacije.


Kako se odločimo, koga bomo financirali?

Kot smo navedli, imajo nekatere organizacije in projekti prednost pri financiranju. Projekt ocenjujemo na podlagi prijavnega obrazca, poleg tega pa morate podati tudi dve referenci. Naš odbor bo pripravil ožji izbor naših prioritet za financiranje državljanskega aktivizma. Če zavrnemo vašo prijavo, lahko to pomeni, da smo ta mesec prejeli več prijav in ne, da ne podpiramo vašega projekta. Razmislite o ponovni prijavi.


Kakšni posamezniki/organizacije bi bili primerni kot reference?

Reference morajo biti nepristranske in neodvisne od vaše organizacije. Posamezniki ali organizacije morajo imeti tudi izkušnje in strokovno znanje na področju na katerem delujete. V studiu za tisk, s katerim delate, vas morda poznajo kot osebo, vendar verjetno niso najbolj verodostojni, da bi zagotovili kakovost in doslednost vašega dela. Kot majhna ekipa ne moremo obiskati vseh skupin, ki jih podpiramo oziroma katerih prošnjo za podporo obravnavamo, zato so dobre reference ključne. Prosimo, da jih pametno izberete, saj lahko preverjanje vaših referenc pogosto odloži odobritev financiranja za več tednov ali mesecev, če se ne upošteva nujnosti vaše prijave. Obvestili vas bomo, če pridete v ožji izbor, da boste svoje reference lahko obvestili, naj od nas pričakujejo e-pošto ali telefonski klic.

Prijav skupin zunaj Slovenije ne sprejemamo več, če ne morejo vključiti vsaj ene reference znane mednarodne nevladne organizacije (skupaj z njihovim e-poštnim naslovom), kot so Global Greengrants Fund, International Rivers, Amazon Watch, Friends of the Earth International (in njihove skupine članice), Indigenous Environmental Network, Rainforest Foundation, Survival International, War on Want, World Development Movement, Oil Watch, World Society for the Protection of Animals, International Animal Rescue. Nevladna organizacija, ki nam jo posredujete, mora imeti e-poštni naslov.


Če nam odobrite financiranje, kaj moramo storiti, da oznanimo Lushevo podporo?

Nič. Radi bi pomagali in ničesar ne pričakujemo v zameno. Če menite, da je za vas koristno, da na svoji spletni strani objavite naš logotip ali izjavo o naši donaciji, pa nam morate to prej sporočiti, saj bi nam to lahko povzročilo veliko dodatnega posla. Vse naše donacije so navedene na naši spletni strani, tako da je poraba sredstev v okviru programa Charity Pot transparentna za naše stranke in zaposlene. Številne skupine menijo, da je ta javna objava dobrodošla, a če je vam ljubše, da donacija, ki jo prejmete, ostane skrivnost, vam bomo prišli naproti, vendar morate to jasno navesti že v prijavnici.


Če nam odobrite financiranje, kakšne so naše obveznosti poročanja?

Pričakujemo, da nam bodo vse skupine, ki so prejele donacijo, poročale, koliko denarja so porabile in kakšni so njihovi rezultati. Po zaključku projekta boste morali izpolniti obrazec za poročilo, vsekakor pa najpozneje v enem letu od prejema sredstev. Medtem pa bomo z veseljem spremljali, kako vaš projekt napreduje. To nam daje tudi priložnost, da novico delimo z našimi strankami (vašimi potencialnimi podporniki!), če to želite.


Ali lahko za donacijo zaprosimo še enkrat?

Da. Včasih namenimo donacijo isti skupini, potem ko je minilo vsaj leto dni od prejšnjega financiranja. To je v celoti odvisno od razpoložljivih sredstev, uspeha prvega projekta in tega, ali smo od skupine prejeli povratne informacije.


Če nam ne odobrite donacije, nam boste sporočili razloge za to?

Žal nam je, a prejmemo veliko število prijav in ne moremo vsem javiti, zakaj njihova prijava ni bila uspešna. Ogledate pa si lahko najpogostejše razloge za zavrnitev prijave.


Če nam ne odobrite donacije, se lahko ponovno prijavimo?

Da, seveda! Prejmemo več prijav, kot jih lahko financiramo, zato zavrnitev vaše zahteve ne pomeni, da ne podpiramo vašega dela. Če se želite ponovno prijaviti, pa še enkrat dobro preberite naše smernice za prijavo, da vidite, ali izpolnjujete naša merila za financiranje, saj je to najverjetnejši razlog, da ste bili zavrnjeni. Pokazati nam boste morali tudi, da se je projekt bistveno spremenil.


Kaj še ponujate dobrodelnim organizacijam poleg financiranja?

Na lokalni ravni naše trgovine organizirajo druženja za ozaveščanje o lokalnih problemih in skupinah, ki se z njimi ukvarjajo (ter zbiranje sredstev). Veliko naših trgovin je vključenih tudi v aktivizem in imajo stojnice na dobrodelnih dogodkih. Za več informacij o teh pobudah se obrnite neposredno na lokalno trgovino. Kontaktne informacije za svojo lokalno trgovino najdete na naši spletni strani: https://www.lush.si.


Včasih imamo tudi presežne zaloge, ki jih lahko damo v dobrodelne namene. Ne more se jih uporabljati kot darila ali nagrade, temveč samo neposredno (na primer v zavetiščih za ženske ali brezdomce ali v hospicih). Če želite, da vas dodamo na čakalni seznam, nam pošljite detajle na naslov charitypot@lush.hr pod zadevo "Donacije izdelkov".