organski črni ribez v prahu

organski črni ribez v prahu

(Ribes Nigrum Fruit Powder )