manioka v prahu

manioka v prahu

(Manihot Utilissima Root Powder)